Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ 23 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ23/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 1 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 23/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 พบการเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือในการลดและควบคุมการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะการเผาในพื้นที่ใกล้ป่า การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตร การเผาเศษหญ้า เศษใบไม้ การเผาริมทาง การเผาขยะมูลฝอย เป็นต้น--PM10_23Mar07_web.pdf
23/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010