Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 22 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ22/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 3 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 22/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 PM-10 ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง อยู่ในสภาวะปกติ สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน PM-10 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง--PM10_22Mar07_web.doc 22/3/2550
2 ข่าวสารสิ่งแวดล้อม 9/2550 วันที่ 21 มีนาคม 2550--press_PM_21March.pdf 22/3/2550
3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ 1 - 22 มีนาคม 2550--moving_graph.pdf 22/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010