Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 แจ้งเตือนการเพิ่มสูงขึ้นของ hotspot ในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย >> สร้างเมื่อ17/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 2 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 17/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 จากการติดตามจำนวน Hotspot ที่แปลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 พบการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน Hotspot ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตก

การเพิ่มขึ้นของจำนวน Hotspot อาจมีผลต่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ได้ กรมควบคุมมลพิษ จึงใคร่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดควบคุมการเผาในที่โล่ง โดยด่วน

ข้อมูลสรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือรายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_17Mar07_web.doc
17/3/2550
2 แผนที่แสดงจำนวน Hotspot และทิศทางลม บริเวณประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550
--hs160307.gif
17/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010