Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 ชี้แจงข่าวเสียงสุวรรณภูมิ >> สร้างเมื่อ16/1/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 1 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 16/1/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ชี้แจงข่าว Suvarnabhumi noise pollution
จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
วันที่ 11 มกราคม 2550

ตามที่ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ลงวันที่ 11 มกราคม 2550 ได้ลงข่าวเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงสนามบินสุวรรณภูมิว่า นายชะลอ คชรัตน์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ข้อมูลว่ามีบ้านที่ได้รับผลกระทบกว่า 1000 ครัวเรือน ซึ่งต้องซื้อคืนที่ดิน ซึ่งเดิมมี 71 ครัวเรือน โดยท่านได้สั่งการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน ) (ทอท) ร่วมกับ คพ. เร่งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อเสนอ นายชัยศักดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ก่อนเสนอที่ประชุม ครม. เพื่ออนุมัติงบประมาณค่าชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ นั้น
ส่วนมลพิษทางเสียงฯ สจอ. ขอชี้แจงข้อมูลจากการเสนอข่าวข้างต้นว่า ทส. ได้จัดทำแผนที่เส้นเสียงเพื่อประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางเสียงจากการบินจริงเดือน ต.ค.49 (สูงสุด 46 เที่ยวบิน/ชม. จำนวนเที่ยวบิน 760 เที่ยว) ซึ่ง ทอท. ได้ดำเนินการสำรวจผู้ได้รับผลกระทบแล้ว รวมทั้ง ได้จัดทำแผนที่เส้นเสียงเพื่อประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรณีสนามบินสุวรรณภูมิมีการบินเต็มขีดความสามารถสูงสุด 76 เที่ยวบิน/ชม (ประมาณในอีก 3 ปีช้างหน้า) เสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งให้ กระทรวงคมนาคม ดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ทส อยู่ระหว่างจัดทำแผนที่เส้นเสียงเพื่อประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริงจากการบินเมื่อ ธ.ค.49 ซึ่งมีเที่ยวบินสูงสุดเพิ่มจากเดือน ต.ค.49 (สูงสุด 54 เที่ยว/ชั่วโมง) และจะจัดส่งให้ ทอท. ดำเนินการต่อไป

ส่วนมลพิษทางเสียง
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
12 มกราคม 2550


16/1/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010