Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย (พฤศจิกายน 2550) >> สร้างเมื่อ27/11/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 1 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 27/11/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 พบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา

โดยพบค่เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. ของ PM-10 สูงสุด 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550
27/11/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010