Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสภาพฟ้าหลัวในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย (22 ตุลาคม 2550) >> สร้างเมื่อ24/10/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 1 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 24/10/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 จากการเฝ้าระวังสภาพอุตุนิยมวิทยา
และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย พบว่าในขณะนี้มีการลดลงของค่าทัศนวิสัย และเกิดสภาพฟ้าหลัวในหลายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง

คพ. ได้ประสานไปยังท้องถิ่น พบว่าจังหวัดที่มีปัญหามากได้แก่ ภูเก็ต เนื่องจากเกิดการปกคลุมของหมอกตลอดทั้งวัน มองไม่เห็นแสงอาทิตย์ ส่วนในจังหวัดอื่นมีฝนตก หนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวาน

อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบค่าทัศนวิสัยพบว่า ภูเก็ตมีทัศนวิสัยลดลงจาก 10 กม. ในวันที่ 21 ตุลาคม เหลือ 7 กม. ในวันนี้ ซึ่งไม่ถือว่าต่ำมาก แต่ไม่มีฝนตก
ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 78%
หมอกดังกล่าวปกคลุมภูเก็ตตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันยังไม่จางหายไป

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กของภูเก็ตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 120 มค.ก./ลบ.ม.)

แต่ไม่พบการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน Hotspot ในสุมาตรา และมาเลเซีย ไม่มีการปกคลุมของหมอกควัน และทิศทางลมไม่ได้พัดมายังประเทศไทย

ทำให้คาดการณ์ในเบื้องต้นว่า

สภาพฟ้าหลัว มีหมอกปกคลุมในจังหวัดภูเก็ต เป็นผลสืบเนืองมาจากความชื้นในอากาศสูง ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน

อย่างไรก็ตาม คพ. จะเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไป
และจะรายงานข้อมูลให้ทราบเป็นระยะ--rghz21102007.gif
24/10/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010