Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ (20 - 27 เมษายน 2550) >> สร้างเมื่อ23/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 8 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 27/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ข้อมูลวันที่ 20 เมษายน 2550--PM10_20April07_web.doc 23/4/2550
2 ข้อมูลวันที่ 21 เมษายน 2550--PM10_21April07_web.doc 23/4/2550
3 ข้อมูลวันที่ 22 เมษายน 2550--PM10_22April07_web.doc 23/4/2550
4 ข้อมูลวันที่ 23 เมษายน 2550--PM10_23April07_web.doc 23/4/2550
5 ข้อมูลวันที่ 24 เมษายน 2550--PM10_24April07_web.doc 25/4/2550
6 ข้อมูลวันที่ 25 เมษายน 2550--PM10_25April07_web.doc 25/4/2550
7 ข้อมูลวันที่ 26 เมษายน 2550--PM10_26April07_web.doc 27/4/2550
8 ข้อมูลวันที่ 27 เมษายน 2550--PM10_27April07_web.doc 27/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010