Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 19 เมษายน 2550 >> สร้างเมื่อ19/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 1 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 19/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 PM-10 จังหวัดเชียงราย และแม่ฮ่องสอน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

--PM10_19April07_web.doc
19/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010