Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาคเหนือ วันที่ 10 เมษายน 2550 >> สร้างเมื่อ10/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 2 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 10/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีปริมาณฝุ่นละอองลดลง แม้ว่าจะยังสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_10April07_web.doc
10/4/2550
2 ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น. รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_10Apr07_2.doc 10/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010