Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 9 เมษายน 2550 >> สร้างเมื่อ9/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 1 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 9/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_9April07_web.doc
9/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010