Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 แจ้งเตือนสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 25 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ25/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 5 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 25/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 รายงานข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.

จากข้อมูลพบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในทุกสถานี โดยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ PM-10 สูงเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ--PM10_25Mar07_web.doc
25/3/2550
2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในพื้นที่ภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2550--PM_Graph.doc 25/3/2550
3 ภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 24 มีนาคม 2550 (ล่าสุด)

--image_24032007.jpg
25/3/2550
4 รายงานข้อมูล ณ เวลา 15.00 น.

ปริมาณฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ ลำปางยังคงเพิ่มสูงขึ้น ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ--PM10_25Mar07.doc
25/3/2550
5 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในพื้นที่ภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2550--PM_Graph_2.doc 25/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010