Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 แจ้งเตือนสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 24 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ24/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 2 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 24/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 แจ้งเตือนสถานการณ์

พบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยด่วน--PM10_24Mar07.doc
24/3/2550
2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ--PM_Graph.doc 24/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010