Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 24 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ24/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 4 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 24/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 error...--PM10_24Mar07_web.doc 24/3/2550
2 พบการเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในจังหวัดลำปาง และแม่ฮ่องสอน รายละเอียดดังไฟล์แนบ

กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชน ในการดูแลให้ความเอาใจใส่ปรับแต่งบำรุงรักษารถยนต์ไม่ให้ระบายควันดำเกินมาตรฐาน และงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยเฉพาะการเผาขยะ หญ้า และเศษวัสดุการเกษตร งดเผาไร่นา และการเผาในหรือใกล้พื้นที่ป่า งดการเผาริมทางหลวง เป็นต้น หากพบเห็นเหตุไฟไหม้สามารถแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุในพื้นที่เข้าระงับเหตุได้ทันที

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการรายงานสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ www.pcd.go.th อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
--PM10_24Mar07_web.doc
24/3/2550
3 แจ้งเตือนสถานการณ์

พบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

รายละเอียดข้อมูลดังแนบ--PM10_24Mar07.doc
24/3/2550
4 --PM_Graph.doc 24/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010