Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มลพิษทางอากาศ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว--วันอัพเดทล่าสุด (จำนวนรายงาน) วันที่เริ่มรายงาน
1 สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย 2551-23/9/2551 (60) 18/6/2551
2 รายงานข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 - 5 กุมภาพันธ์ 2551)-18/4/2551 (76) 4/2/2551
3 รายงานข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (16 - 31 มกราคม 2551)-31/1/2551 (31) 17/1/2551
4 แจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร-16/1/2551 (1) 16/1/2551
5 แจ้งเตือนโอโซนสูงเกินมาตรฐาน-15/1/2551 (1) 14/1/2551
6 รายงานการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (มกราคม 2551)-16/1/2551 (16) 7/1/2551
7 แจ้งเตือนสภาพอากาศปิดใน กทม. พบฝุ่นละอองสูงในบางพื้นที่-29/12/2550 (2) 28/12/2550
8 รายงานการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (30 พฤศจิกายน 2550)-30/11/2550 (2) 30/11/2550
9 รายงานการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย (พฤศจิกายน 2550)-27/11/2550 (1) 27/11/2550
10 เตือนสภาพฟ้าหลัว...ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ-24/10/2550 (1) 24/10/2550
11 รายงานสภาพฟ้าหลัวในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย (22 ตุลาคม 2550)-24/10/2550 (1) 24/10/2550
12 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 16 กรกฎาคม 2550-16/7/2550 (2) 16/7/2550
13 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 13 กรกฎาคม 2550--13/7/2550 (2) 13/7/2550
14 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 11 กรกฎาคม 2550-12/7/2550 (2) 11/7/2550
15 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 10 กรกฎาคม 2550-10/7/2550 (2) 10/7/2550
16 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 9 กรกฎาคม 2550-9/7/2550 (2) 9/7/2550
17 แจ้งเตือนสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 6 กรกฎาคม 2550-6/7/2550 (1) 6/7/2550
18 รายงานข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2550-5/7/2550 (2) 5/7/2550
19 รายงานข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ (20 - 27 เมษายน 2550)-27/4/2550 (8) 23/4/2550
20 รายงานข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 19 เมษายน 2550-19/4/2550 (1) 19/4/2550
21 รายงานข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 18 เมษายน 2550-23/4/2550 (2) 18/4/2550
22 รายงานข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 17 เมษายน 2550-23/4/2550 (2) 17/4/2550
23 รายงานข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 16 เมษายน 2550-23/4/2550 (2) 16/4/2550
24 รายงานข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 15 เมษายน 2550-23/4/2550 (2) 15/4/2550
25 รายงานสรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 14 เมษายน 2550-23/4/2550 (3) 14/4/2550
26 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาคเหนือ วันที่ 13 เมษายน 2550-23/4/2550 (2) 13/4/2550
27 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาคเหนือ วันที่ 12 เมษายน 2550----23/4/2550 (3) 12/4/2550
28 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาคเหนือ วันที่ 11 เมษายน 2550-11/4/2550 (3) 11/4/2550
29 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาคเหนือ วันที่ 10 เมษายน 2550-10/4/2550 (2) 10/4/2550
30 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 9 เมษายน 2550-9/4/2550 (1) 9/4/2550
31 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ วันที่ 8 เมษายน 2550-23/4/2550 (2) 8/4/2550
32 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 7 เมษายน 2550-23/4/2550 (4) 7/4/2550
33 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 6 เมษายน 2550-23/4/2550 (3) 6/4/2550
34 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 5 เมษายน 2550-23/4/2550 (3) 5/4/2550
35 แจ้งเตือนสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในภาคเหนือ วันที่ 4 เมษายน 2550-23/4/2550 (4) 4/4/2550
36 แจ้งเตือนสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในภาคเหนือ วันที่ 3 เมษายน 2550-23/4/2550 (3) 3/4/2550
37 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 2 เมษายน 2550-23/4/2550 (4) 2/4/2550
38 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 1 เมษายน 2550-23/4/2550 (3) 1/4/2550
39 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 31 มีนาคม 2550-23/4/2550 (4) 31/3/2550
40 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 30 มีนาคม 2550-23/4/2550 (2) 30/3/2550
41 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 29 มีนาคม 2550-23/4/2550 (5) 29/3/2550
42 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 28 มีนาคม 2550-28/3/2550 (5) 28/3/2550
43 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 27 มีนาคม 2550-28/3/2550 (5) 27/3/2550
44 แจ้งเตือนสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 26 มีนาคม 2550-27/3/2550 (5) 26/3/2550
45 แจ้งเตือนสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 25 มีนาคม 2550-25/3/2550 (5) 25/3/2550
46 แจ้งเตือนสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 24 มีนาคม 2550-24/3/2550 (2) 24/3/2550
47 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 24 มีนาคม 2550-24/3/2550 (4) 24/3/2550
48 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ 23 มีนาคม 2550-23/3/2550 (1) 23/3/2550
49 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 22 มีนาคม 2550-22/3/2550 (3) 22/3/2550
50 สถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 21 มีนาคม 2550-22/3/2550 (3) 21/3/2550
51 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือ วันที่ 20 มีนาคม 2550-6/3/2551 (4) 20/3/2550
52 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือ วันที่ 19 มีนาคม 2550-19/3/2550 (4) 19/3/2550
53 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจำนวน Hotspot ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (18 มีนาคม 2550)-18/3/2550 (6) 18/3/2550
54 แจ้งเตือนการเพิ่มสูงขึ้นของ hotspot ในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย-17/3/2550 (2) 17/3/2550
55 เตือนภัยหมอกควันภาคเหนือ 14 มีนาคม 2550-17/3/2550 (6) 14/3/2550
56 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในภาคเหนือ-13/3/2550 (2) 11/3/2550
57 รายงานสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ในภาคเหนือ วันที่ 8 มีนาคม 2550-9/3/2550 (2) 8/3/2550
58 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในจังหวัดเชียงใหม่-6/3/2550 (8) 2/3/2550
59 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ(PM10) ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย-9/2/2550 (4) 7/2/2550
60 ชี้แจงข่าวเสียงสุวรรณภูมิ-16/1/2550 (1) 16/1/2550
61 ชี้แจงข่าว มลพิษอากาศเชียงใหม่-22/12/2549 (1) 22/12/2549
62 สถานการณ์หมอกควันในประเทศอินโดนีเซีย-6/10/2549 (1) 6/10/2549
63 สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ 27 ก.ค. 2549-1/8/2549 (2) 28/7/2549
64 เตือนภัยสถานการณ์หมอกควันจังหวัดลำปาง-24/5/2549 (10) 11/4/2549
65 แจ้งเตือนภัยหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่-11/4/2549 (21) 21/3/2549
66 แนวโน้มมลพิษทางอากาศบริเวณ อ.หาดใหญ่ เช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2548-9/9/2548 (27) 13/8/2548
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010