ระดับเสียงบริเวณ หมู่บ้านนครินทร์การ์เด้น
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 28/2/2550 65.091.1
2 27/2/2550 66.292.2
3 26/2/2550 65.793.4
4 25/2/2550 73.0101.6
5 24/2/2550 68.595.6
6 23/2/2550 70.7102.5
7 22/2/2550 64.589.1
8 21/2/2550 67.396.2
9 20/2/2550 66.293.6
10 19/2/2550 65.389.3
11 18/2/2550 66.992.5
12 17/2/2550 68.498.6
13 16/2/2550 65.487.7
14 15/2/2550 65.291.6
15 14/2/2550 65.690.3
16 13/2/2550 64.990.8
17 12/2/2550 65.190.3
18 11/2/2550 65.090.9
19 10/2/2550 64.492.8
20 9/2/2550 65.189.2
21 8/2/2550 62.587.5
22 7/2/2550 64.191.3
23 6/2/2550 65.190.7
24 5/2/2550 64.290.4
25 4/2/2550 66.392.4
26 3/2/2550 65.591.5
27 2/2/2550 65.091.9
28 1/2/2550 64.391.1
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด