ระดับเสียงบริเวณ หมู่บ้านนครินทร์การ์เด้น
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 9/9/2551 64.694.4
2 8/9/2551 65.894.1
3 7/9/2551 64.994.9
4 6/9/2551 64.397.7
5 5/9/2551 64.090.7
6 4/9/2551 64.295.4
7 3/9/2551 65.394.6
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด