ระดับเสียงบริเวณ หมู่บ้านวรารมย์
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 28/2/2550 56.681.0
2 27/2/2550 56.382.6
3 26/2/2550 56.581.4
4 25/2/2550 58.184.2
5 24/2/2550 57.182.1
6 23/2/2550 56.279.8
7 22/2/2550 57.283.7
8 21/2/2550 55.779.1
9 20/2/2550 56.481.4
10 19/2/2550 56.982.8
11 18/2/2550 56.583.7
12 17/2/2550 57.282.4
13 16/2/2550 57.084.9
14 15/2/2550 56.381.9
15 14/2/2550 56.882.8
16 13/2/2550 56.281.9
17 12/2/2550 56.483.4
18 11/2/2550 56.980.7
19 10/2/2550 58.087.0
20 9/2/2550 56.882.4
21 8/2/2550 57.582.7
22 7/2/2550 57.782.4
23 6/2/2550 55.481.8
24 5/2/2550 53.879.0
25 4/2/2550 55.080.1
26 3/2/2550 56.583.3
27 2/2/2550 56.680.8
28 1/2/2550 56.380.5
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด