ระดับเสียงบริเวณ หมู่บ้านกฤษดานคร
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 28/2/2550 60.684.5
2 27/2/2550 60.884.1
3 24/2/2550 61.685.5
4 23/2/2550 61.491.8
5 22/2/2550 60.384.1
6 21/2/2550 61.584.4
7 20/2/2550 60.783.8
8 19/2/2550 61.085.1
9 18/2/2550 61.385.1
10 17/2/2550 61.384.4
11 16/2/2550 60.182.7
12 15/2/2550 61.484.1
13 14/2/2550 61.486.3
14 13/2/2550 61.183.4
15 12/2/2550 60.984.2
16 11/2/2550 61.985.1
17 10/2/2550 62.085.4
18 9/2/2550 61.585.3
19 8/2/2550 61.385.5
20 7/2/2550 61.489.1
21 6/2/2550 60.885.1
22 5/2/2550 61.883.5
23 4/2/2550 61.782.1
24 3/2/2550 62.384.8
25 2/2/2550 62.384.8
26 1/2/2550 61.985.5
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด