ระดับเสียงบริเวณ วัดบางโฉลงใน
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 23/1/2550 67.293.3
2 22/1/2550 66.994.7
3 21/1/2550 68.795.3
4 20/1/2550 70.9105.3
5 19/1/2550 66.190.7
6 18/1/2550 67.392.5
7 17/1/2550 70.9105.3
8 16/1/2550 66.991.8
9 15/1/2550 66.990.5
10 14/1/2550 67.693.3
11 13/1/2550 67.190.1
12 12/1/2550 67.092.7
13 11/1/2550 66.891.9
14 9/1/2550 64.585.8
15 8/1/2550 67.894.2
16 7/1/2550 67.894.6
17 6/1/2550 67.793.9
18 5/1/2550 67.692.1
19 4/1/2550 67.390.4
20 3/1/2550 67.290.6
21 2/1/2550 65.989.5
22 1/1/2550 67.192.2
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด