ระดับเสียงบริเวณ บ้านเดี่ยว ต.บางปลา
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 28/2/2550 62.987.0
2 27/2/2550 63.085.6
3 26/2/2550 63.089.9
4 25/2/2550 63.386.2
5 24/2/2550 63.788.0
6 23/2/2550 63.287.9
7 22/2/2550 63.387.1
8 21/2/2550 63.187.6
9 20/2/2550 62.786.6
10 19/2/2550 63.887.9
11 18/2/2550 64.089.3
12 17/2/2550 64.987.6
13 16/2/2550 68.887.6
14 15/2/2550 69.590.8
15 14/2/2550 69.986.8
16 13/2/2550 69.988.5
17 12/2/2550 72.387.7
18 9/2/2550 63.288.9
19 8/2/2550 62.883.7
20 7/2/2550 63.488.4
21 5/2/2550 63.386.3
22 4/2/2550 63.984.5
23 3/2/2550 63.688.9
24 2/2/2550 63.989.5
25 1/2/2550 63.789.5
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด