ระดับเสียงบริเวณ หมู่บ้านจุลมาศ
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 28/2/2550 65.889.3
2 27/2/2550 65.692.5
3 26/2/2550 65.693.8
4 25/2/2550 66.291.5
5 24/2/2550 66.394.3
6 23/2/2550 65.990.9
7 22/2/2550 65.891.0
8 21/2/2550 66.191.7
9 20/2/2550 66.194.3
10 19/2/2550 66.691.5
11 18/2/2550 67.790.3
12 17/2/2550 66.993.1
13 16/2/2550 67.395.3
14 15/2/2550 65.990.7
15 14/2/2550 65.289.9
16 13/2/2550 65.893.4
17 12/2/2550 65.490.0
18 11/2/2550 65.291.2
19 10/2/2550 65.091.1
20 9/2/2550 65.690.3
21 8/2/2550 66.890.7
22 7/2/2550 65.990.1
23 6/2/2550 70.097.6
24 5/2/2550 69.695.6
25 4/2/2550 70.499.0
26 3/2/2550 70.197.0
27 2/2/2550 69.796.0
28 1/2/2550 70.299.1
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด