ระดับเสียงบริเวณ หมู่บ้านจุลมาศ
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 31/1/2550 70.496.9
2 30/1/2550 69.797.2
3 29/1/2550 69.596.5
4 28/1/2550 70.898.4
5 27/1/2550 70.4100.0
6 26/1/2550 70.198.6
7 25/1/2550 70.4100.0
8 24/1/2550 68.3100.3
9 23/1/2550 65.191.8
10 22/1/2550 65.993.7
11 21/1/2550 66.693.0
12 20/1/2550 66.090.4
13 19/1/2550 69.897.3
14 18/1/2550 69.897.4
15 17/1/2550 70.2101.7
16 16/1/2550 70.196.2
17 15/1/2550 70.199.9
18 14/1/2550 71.0101.0
19 13/1/2550 70.597.9
20 12/1/2550 69.398.7
21 11/1/2550 69.197.5
22 10/1/2550 70.0100.0
23 9/1/2550 69.895.2
24 8/1/2550 69.597.7
25 7/1/2550 70.197.8
26 6/1/2550 70.197.9
27 5/1/2550 69.4100.7
28 4/1/2550 67.699.8
29 3/1/2550 65.895.0
30 2/1/2550 68.394.4
31 1/1/2550 69.095.1
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด