ระดับเสียงบริเวณ วัดลาดกระบัง
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 31/1/2550 69.695.4
2 30/1/2550 69.194.4
3 29/1/2550 69.793.5
4 28/1/2550 69.498.6
5 27/1/2550 65.594.8
6 26/1/2550 72.199.1
7 25/1/2550 69.595.3
8 24/1/2550 67.795.6
9 23/1/2550 64.188.8
10 22/1/2550 64.793.3
11 21/1/2550 64.589.8
12 20/1/2550 64.690.1
13 19/1/2550 68.996.9
14 18/1/2550 71.797.4
15 17/1/2550 68.995.4
16 16/1/2550 68.793.9
17 15/1/2550 68.394.3
18 14/1/2550 69.294.3
19 13/1/2550 68.994.2
20 12/1/2550 67.793.7
21 11/1/2550 70.194.0
22 10/1/2550 68.595.0
23 9/1/2550 68.092.6
24 8/1/2550 67.492.7
25 7/1/2550 70.096.8
26 6/1/2550 69.194.8
27 5/1/2550 68.994.3
28 4/1/2550 67.493.0
29 3/1/2550 68.295.1
30 2/1/2550 68.693.8
31 1/1/2550 69.295.6
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด