ระดับเสียงบริเวณ เกริกวิทยาลัย
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 28/2/2550 66.794.0
2 27/2/2550 66.991.4
3 26/2/2550 66.692.5
4 25/2/2550 66.891.3
5 24/2/2550 67.495.4
6 23/2/2550 67.492.6
7 22/2/2550 66.890.9
8 21/2/2550 67.092.4
9 20/2/2550 67.092.1
10 19/2/2550 66.191.6
11 18/2/2550 67.293.9
12 17/2/2550 67.293.7
13 16/2/2550 68.891.2
14 15/2/2550 67.194.6
15 14/2/2550 67.292.9
16 13/2/2550 66.991.4
17 12/2/2550 66.992.2
18 11/2/2550 67.194.3
19 10/2/2550 67.693.8
20 9/2/2550 67.092.8
21 8/2/2550 66.794.5
22 7/2/2550 66.593.6
23 6/2/2550 64.791.1
24 5/2/2550 63.586.0
25 4/2/2550 63.990.2
26 3/2/2550 64.288.8
27 2/2/2550 64.593.3
28 1/2/2550 64.492.0
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด