64.3 65.3 64.1 56.6
ข้อมูลระดับเสียงประจำวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551>
เลือกวัน:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปี : 49 50
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
สถานี Leq 24 ชม. Lmax
เกริกวิทยาลัย :
วัดบางโฉลงใน :
หมู่บ้านกฤษดานคร :
หมู่บ้านชัยพฤกษ์ :
อาคารชุดธนาเพลส :
หมู่บ้านโนเบลโฮม :
หมู่บ้านวรารมย์ :
หมู่บ้านมณสิณี : 64.398.5
หมู่บ้านนครินทร์การ์เด้น : 65.394.6
วัดบำรุงรื่น: 64.189.0
หมู่บ้านร่มฤดี :
วัดลาดกระบัง :
หมู่บ้านจุลมาศ :
สถาบันเทคโนฯเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : 56.683.9
บ้านเดี่ยว ต.บางปลา :