62.5 64.7 63.9 68.6 63.1
ข้อมูลระดับเสียงประจำวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551>
เลือกวัน:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปี : 49 50
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
สถานี Leq 24 ชม. Lmax
เกริกวิทยาลัย :
วัดบางโฉลงใน :
หมู่บ้านกฤษดานคร :
หมู่บ้านชัยพฤกษ์ :
อาคารชุดธนาเพลส : 62.597.7
หมู่บ้านโนเบลโฮม :
หมู่บ้านวรารมย์ :
หมู่บ้านมณสิณี : 64.795.1
หมู่บ้านนครินทร์การ์เด้น : 63.993.8
วัดบำรุงรื่น:
หมู่บ้านร่มฤดี : 68.694.2
วัดลาดกระบัง :
หมู่บ้านจุลมาศ :
สถาบันเทคโนฯเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : 63.188.5
บ้านเดี่ยว ต.บางปลา :