ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ดินแดง
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/5/2559 72.1
2 30/5/2559 72.0
3 29/5/2559 73.0
4 28/5/2559 72.9
5 27/5/2559 72.4
6 26/5/2559 72.0
7 25/5/2559 72.0
8 24/5/2559 71.8
9 23/5/2559 73.5
10 22/5/2559 73.0
11 21/5/2559 72.2
12 20/5/2559 72.1
13 19/5/2559 72.4
14 18/5/2559 72.4
15 17/5/2559 73.1
16 16/5/2559 72.9
17 15/5/2559 72.0
18 14/5/2559 72.0
19 13/5/2559 72.0
20 12/5/2559 72.0
21 11/5/2559 72.9
22 10/5/2559 72.8
23 9/5/2559 72.1
24 8/5/2559 72.1
25 7/5/2559 72.0
26 6/5/2559 71.9
27 5/5/2559 73.0
28 3/5/2559 72.0
29 2/5/2559 71.8
30 1/5/2559 72.2
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด