ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ดินแดง
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/4/2559 72.2
2 29/4/2559 73.2
3 28/4/2559 72.3
4 27/4/2559 71.8
5 26/4/2559 71.8
6 25/4/2559 71.5
7 24/4/2559 72.2
8 23/4/2559 72.6
9 22/4/2559 72.8
10 21/4/2559 71.6
11 20/4/2559 71.5
12 19/4/2559 71.7
13 18/4/2559 71.5
14 17/4/2559 71.7
15 16/4/2559 74.2
16 15/4/2559 74.5
17 14/4/2559 73.6
18 13/4/2559 72.5
19 12/4/2559 71.4
20 11/4/2559 71.8
21 10/4/2559 72.4
22 9/4/2559 75.2
23 8/4/2559 72.5
24 7/4/2559 72.1
25 6/4/2559 71.8
26 5/4/2559 72.7
27 4/4/2559 72.7
28 3/4/2559 72.1
29 2/4/2559 72.3
30 1/4/2559 72.6
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด