ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ดินแดง
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/3/2559 72.2
2 30/3/2559 73.1
3 29/3/2559 72.6
4 28/3/2559 72.9
5 27/3/2559 71.9
6 26/3/2559 71.8
7 25/3/2559 71.7
8 24/3/2559 73.8
9 23/3/2559 73.6
10 22/3/2559 72.2
11 21/3/2559 72.2
12 20/3/2559 71.9
13 19/3/2559 72.3
14 18/3/2559 72.9
15 17/3/2559 73.4
16 16/3/2559 71.9
17 15/3/2559 71.9
18 14/3/2559 72.0
19 13/3/2559 72.3
20 12/3/2559 73.5
21 11/3/2559 73.2
22 10/3/2559 72.3
23 9/3/2559 72.3
24 8/3/2559 72.1
25 7/3/2559 71.7
26 6/3/2559 73.0
27 5/3/2559 73.4
28 4/3/2559 71.6
29 3/3/2559 72.2
30 2/3/2559 72.2
31 1/3/2559 72.0
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด