ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ดินแดง
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 29/2/2559 75.0
2 28/2/2559 73.8
3 27/2/2559 72.2
4 26/2/2559 72.7
5 25/2/2559 72.3
6 24/2/2559 72.1
7 23/2/2559 72.2
8 22/2/2559 74.3
9 21/2/2559 76.3
10 20/2/2559 72.0
11 19/2/2559 72.0
12 18/2/2559 72.3
13 17/2/2559 74.1
14 16/2/2559 71.9
15 15/2/2559 72.1
16 14/2/2559 72.6
17 13/2/2559 84.4
18 12/2/2559 72.5
19 11/2/2559 74.0
20 10/2/2559 72.3
21 9/2/2559 72.3
22 8/2/2559 72.4
23 7/2/2559 72.8
24 6/2/2559 72.2
25 5/2/2559 73.3
26 4/2/2559 73.5
27 3/2/2559 72.0
28 2/2/2559 72.2
29 1/2/2559 72.4
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด