ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ดินแดง
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2556 71.7
2 29/6/2556 71.5
3 28/6/2556 71.6
4 21/6/2556 71.6
5 20/6/2556 72.7
6 19/6/2556 72.3
7 18/6/2556 71.6
8 17/6/2556 71.3
9 16/6/2556 71.7
10 15/6/2556 71.7
11 14/6/2556 71.9
12 13/6/2556 72.9
13 12/6/2556 71.4
14 11/6/2556 71.5
15 10/6/2556 71.4
16 9/6/2556 71.8
17 8/6/2556 73.2
18 7/6/2556 72.8
19 6/6/2556 72.2
20 5/6/2556 71.7
21 4/6/2556 71.8
22 3/6/2556 71.4
23 2/6/2556 73.2
24 1/6/2556 72.3
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด