ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ดินแดง
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2551 71.4
2 29/6/2551 71.5
3 28/6/2551 71.7
4 27/6/2551 72.6
5 26/6/2551 72.2
6 25/6/2551 71.5
7 24/6/2551 71.5
8 23/6/2551 71.6
9 22/6/2551 71.6
10 21/6/2551 72.8
11 20/6/2551 72.5
12 19/6/2551 72.0
13 18/6/2551 72.4
14 17/6/2551 72.0
15 16/6/2551 72.8
16 15/6/2551 73.3
17 14/6/2551 74.0
18 13/6/2551 72.9
19 12/6/2551 73.1
20 11/6/2551 72.7
21 10/6/2551 73.6
22 9/6/2551 73.3
23 8/6/2551 73.1
24 7/6/2551 72.6
25 6/6/2551 72.4
26 5/6/2551 72.4
27 4/6/2551 72.4
28 3/6/2551 73.3
29 2/6/2551 73.3
30 1/6/2551 72.4
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด