ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ดินแดง
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2550 69.8
2 29/6/2550 69.7
3 28/6/2550 70.3
4 27/6/2550 72.7
5 26/6/2550 70.8
6 25/6/2550 70.7
7 24/6/2550 71.2
8 23/6/2550 71.0
9 22/6/2550 71.0
10 21/6/2550 71.8
11 20/6/2550 71.7
12 19/6/2550 71.2
13 18/6/2550 70.7
14 17/6/2550 70.9
15 16/6/2550 71.2
16 15/6/2550 72.7
17 14/6/2550 71.3
18 13/6/2550 71.0
19 12/6/2550 70.9
20 11/6/2550 71.2
21 10/6/2550 70.9
22 9/6/2550 73.6
23 8/6/2550 71.0
24 7/6/2550 71.1
25 6/6/2550 71.2
26 5/6/2550 70.9
27 4/6/2550 71.5
28 3/6/2550 72.8
29 2/6/2550 72.8
30 1/6/2550 71.7
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด