ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ดินแดง
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2549 68.6
2 29/6/2549 68.8
3 28/6/2549 68.4
4 27/6/2549 68.3
5 26/6/2549 69.3
6 25/6/2549 70.9
7 24/6/2549 69.0
8 23/6/2549 69.1
9 22/6/2549 68.9
10 21/6/2549 69.1
11 20/6/2549 70.5
12 19/6/2549 71.1
13 18/6/2549 69.9
14 17/6/2549 69.1
15 16/6/2549 69.5
16 15/6/2549 70.3
17 14/6/2549 65.9
18 13/6/2549 67.4
19 12/6/2549 64.6
20 11/6/2549 62.6
21 10/6/2549 64.3
22 9/6/2549 63.3
23 8/6/2549 64.5
24 7/6/2549 65.3
25 6/6/2549 64.5
26 5/6/2549 66.6
27 4/6/2549 66.5
28 3/6/2549 66.9
29 2/6/2549 66.9
30 1/6/2549 72.5
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด