ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ดินแดง
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2547 71.8
2 29/6/2547 72.4
3 28/6/2547 71.5
4 27/6/2547 71.5
5 26/6/2547 71.8
6 25/6/2547 71.6
7 24/6/2547 72.2
8 23/6/2547 72.1
9 22/6/2547 71.7
10 21/6/2547 71.7
11 20/6/2547 72.0
12 19/6/2547 72.6
13 18/6/2547 72.4
14 17/6/2547 71.8
15 16/6/2547 71.9
16 15/6/2547 71.9
17 14/6/2547 71.9
18 13/6/2547 71.8
19 12/6/2547 72.5
20 11/6/2547 72.2
21 10/6/2547 71.9
22 9/6/2547 71.8
23 8/6/2547 72.0
24 7/6/2547 71.7
25 6/6/2547 72.3
26 5/6/2547 72.0
27 4/6/2547 71.6
28 3/6/2547 71.7
29 2/6/2547 71.7
30 1/6/2547 71.7
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด