ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ดินแดง
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 17/6/2559 72.6
2 16/6/2559 73.0
3 15/6/2559 71.4
4 14/6/2559 71.7
5 13/6/2559 71.7
6 12/6/2559 72.0
7 11/6/2559 72.0
8 10/6/2559 72.8
9 9/6/2559 72.7
10 8/6/2559 71.8
11 7/6/2559 71.2
12 6/6/2559 71.6
13 5/6/2559 71.8
14 4/6/2559 73.1
15 3/6/2559 73.5
16 2/6/2559 72.6
17 1/6/2559 72.1
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด