ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ลาดพร้าว
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2556 71.9
2 29/6/2556 71.9
3 28/6/2556 72.2
4 27/6/2556 72.0
5 26/6/2556 72.3
6 25/6/2556 72.5
7 24/6/2556 72.2
8 23/6/2556 71.9
9 22/6/2556 71.8
10 21/6/2556 71.9
11 20/6/2556 72.8
12 19/6/2556 73.0
13 18/6/2556 72.0
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด