ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ลาดพร้าว
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2554 71.2
2 29/6/2554 71.2
3 28/6/2554 71.2
4 27/6/2554 70.8
5 26/6/2554 71.1
6 25/6/2554 71.7
7 24/6/2554 71.5
8 23/6/2554 71.1
9 22/6/2554 71.1
10 21/6/2554 71.4
11 20/6/2554 71.4
12 19/6/2554 71.7
13 17/6/2554 71.2
14 16/6/2554 71.4
15 15/6/2554 71.2
16 14/6/2554 71.1
17 13/6/2554 71.6
18 12/6/2554 71.6
19 11/6/2554 71.3
20 10/6/2554 72.6
21 9/6/2554 71.2
22 8/6/2554 72.1
23 7/6/2554 71.6
24 6/6/2554 71.0
25 5/6/2554 71.5
26 4/6/2554 71.7
27 3/6/2554 71.3
28 2/6/2554 72.0
29 1/6/2554 71.0
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด