ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ลาดพร้าว
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2552 71.9
2 29/6/2552 71.9
3 28/6/2552 72.0
4 27/6/2552 72.0
5 26/6/2552 71.4
6 25/6/2552 71.7
7 24/6/2552 71.9
8 23/6/2552 71.5
9 22/6/2552 71.8
10 21/6/2552 71.7
11 20/6/2552 71.4
12 19/6/2552 71.5
13 18/6/2552 71.3
14 17/6/2552 71.5
15 16/6/2552 72.1
16 15/6/2552 71.7
17 14/6/2552 71.4
18 13/6/2552 71.4
19 12/6/2552 71.4
20 11/6/2552 71.3
21 10/6/2552 71.9
22 9/6/2552 71.7
23 8/6/2552 71.2
24 7/6/2552 71.3
25 6/6/2552 71.5
26 5/6/2552 71.3
27 4/6/2552 72.0
28 3/6/2552 71.7
29 2/6/2552 71.3
30 1/6/2552 71.4
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด