ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ลาดพร้าว
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2547 73.4
2 29/6/2547 73.1
3 28/6/2547 72.9
4 27/6/2547 73.0
5 26/6/2547 73.1
6 25/6/2547 73.0
7 24/6/2547 73.4
8 23/6/2547 73.4
9 22/6/2547 73.0
10 21/6/2547 73.0
11 20/6/2547 73.1
12 19/6/2547 73.4
13 18/6/2547 73.1
14 17/6/2547 73.0
15 16/6/2547 74.0
16 15/6/2547 73.4
17 14/6/2547 72.9
18 13/6/2547 73.1
19 12/6/2547 73.7
20 11/6/2547 72.9
21 10/6/2547 73.0
22 9/6/2547 73.1
23 8/6/2547 73.1
24 7/6/2547 73.0
25 6/6/2547 74.0
26 5/6/2547 73.3
27 4/6/2547 72.9
28 3/6/2547 72.5
29 2/6/2547 72.8
30 1/6/2547 73.2
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด