ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี อินทรพิทักษ์
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/1/2555 69.4
2 30/1/2555 68.8
3 29/1/2555 69.2
4 28/1/2555 69.7
5 27/1/2555 70.9
6 26/1/2555 70.7
7 25/1/2555 69.6
8 24/1/2555 69.2
9 23/1/2555 69.7
10 22/1/2555 69.9
11 21/1/2555 71.3
12 20/1/2555 70.6
13 19/1/2555 69.4
14 18/1/2555 69.4
15 17/1/2555 69.5
16 16/1/2555 69.1
17 15/1/2555 70.6
18 14/1/2555 71.6
19 13/1/2555 69.5
20 12/1/2555 69.3
21 11/1/2555 69.2
22 10/1/2555 69.3
23 9/1/2555 70.6
24 8/1/2555 69.2
25 7/1/2555 69.3
26 6/1/2555 69.1
27 5/1/2555 69.6
28 4/1/2555 71.3
29 3/1/2555 68.5
30 2/1/2555 67.9
31 1/1/2555 69.0
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด