ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี อินทรพิทักษ์
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/1/2554 69.3
2 30/1/2554 68.8
3 29/1/2554 69.2
4 28/1/2554 69.0
5 27/1/2554 68.9
6 26/1/2554 69.7
7 25/1/2554 69.4
8 24/1/2554 68.4
9 23/1/2554 68.8
10 22/1/2554 68.8
11 21/1/2554 68.9
12 20/1/2554 69.8
13 19/1/2554 69.6
14 18/1/2554 68.9
15 17/1/2554 68.6
16 16/1/2554 69.1
17 15/1/2554 68.9
18 14/1/2554 69.6
19 13/1/2554 69.6
20 12/1/2554 68.7
21 11/1/2554 68.9
22 10/1/2554 68.3
23 9/1/2554 68.7
24 8/1/2554 69.5
25 7/1/2554 68.7
26 6/1/2554 69.3
27 5/1/2554 68.8
28 4/1/2554 68.5
29 3/1/2554 68.0
30 2/1/2554 68.0
31 1/1/2554 69.3
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด