ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี อินทรพิทักษ์
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/1/2553 70.1
2 30/1/2553 70.5
3 29/1/2553 69.2
4 28/1/2553 69.0
5 27/1/2553 69.1
6 26/1/2553 68.9
7 25/1/2553 69.5
8 24/1/2553 70.0
9 23/1/2553 69.3
10 22/1/2553 69.0
11 21/1/2553 69.2
12 20/1/2553 69.3
13 19/1/2553 70.1
14 18/1/2553 69.6
15 17/1/2553 69.2
16 16/1/2553 69.4
17 15/1/2553 69.4
18 14/1/2553 68.9
19 13/1/2553 71.2
20 12/1/2553 69.9
21 11/1/2553 68.5
22 10/1/2553 69.4
23 9/1/2553 69.4
24 8/1/2553 69.3
25 7/1/2553 69.1
26 6/1/2553 69.6
27 5/1/2553 69.5
28 4/1/2553 68.4
29 3/1/2553 68.4
30 2/1/2553 68.2
31 1/1/2553 68.9
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด