ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี อินทรพิทักษ์
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/1/2550 71.5
2 30/1/2550 71.4
3 29/1/2550 72.4
4 28/1/2550 72.5
5 27/1/2550 71.6
6 26/1/2550 71.4
7 25/1/2550 71.4
8 24/1/2550 71.6
9 23/1/2550 71.5
10 22/1/2550 72.1
11 21/1/2550 72.4
12 20/1/2550 71.8
13 19/1/2550 71.5
14 18/1/2550 71.3
15 17/1/2550 71.2
16 16/1/2550 71.2
17 15/1/2550 70.6
18 14/1/2550 71.4
19 13/1/2550 71.2
20 12/1/2550 71.4
21 11/1/2550 71.3
22 10/1/2550 71.9
23 9/1/2550 71.6
24 8/1/2550 70.6
25 7/1/2550 71.2
26 6/1/2550 71.1
27 5/1/2550 70.7
28 4/1/2550 71.6
29 3/1/2550 71.6
30 2/1/2550 70.6
31 1/1/2550 70.7
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด