ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี อินทรพิทักษ์
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/1/2548 73.1
2 30/1/2548 72.8
3 29/1/2548 72.4
4 28/1/2548 72.1
5 27/1/2548 72.3
6 26/1/2548 73.9
7 25/1/2548 73.6
8 24/1/2548 71.9
9 23/1/2548 72.7
10 22/1/2548 72.8
11 21/1/2548 72.2
12 19/1/2548 73.5
13 18/1/2548 72.2
14 17/1/2548 72.0
15 16/1/2548 72.9
16 15/1/2548 72.3
17 14/1/2548 74.5
18 13/1/2548 73.5
19 12/1/2548 72.8
20 11/1/2548 72.3
21 10/1/2548 72.2
22 9/1/2548 72.8
23 8/1/2548 74.0
24 7/1/2548 73.2
25 6/1/2548 72.0
26 5/1/2548 71.7
27 4/1/2548 71.5
28 3/1/2548 71.5
29 2/1/2548 73.5
30 1/1/2548 73.6
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด