ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี อินทรพิทักษ์
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/1/2547 74.0
2 30/1/2547 72.4
3 29/1/2547 72.3
4 27/1/2547 72.1
5 26/1/2547 73.1
6 25/1/2547 73.1
7 24/1/2547 72.2
8 23/1/2547 72.2
9 22/1/2547 72.7
10 21/1/2547 74.2
11 20/1/2547 73.4
12 19/1/2547 72.7
13 18/1/2547 73.3
14 17/1/2547 72.9
15 16/1/2547 72.9
16 15/1/2547 72.6
17 14/1/2547 72.9
18 13/1/2547 66.9
19 12/1/2547 56.6
20 11/1/2547 61.9
21 10/1/2547 68.9
22 9/1/2547 72.0
23 8/1/2547 73.2
24 7/1/2547 73.2
25 6/1/2547 72.0
26 5/1/2547 71.2
27 4/1/2547 71.3
28 3/1/2547 71.2
29 2/1/2547 72.3
30 1/1/2547 81.4
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด