ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี อินทรพิทักษ์
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 28/1/2559 70.3
2 27/1/2559 70.7
3 26/1/2559 70.3
4 25/1/2559 69.8
5 24/1/2559 71.1
6 23/1/2559 71.2
7 22/1/2559 70.3
8 21/1/2559 70.2
9 20/1/2559 70.1
10 19/1/2559 69.9
11 18/1/2559 69.5
12 17/1/2559 70.0
13 16/1/2559 70.4
14 15/1/2559 70.3
15 14/1/2559 70.1
16 13/1/2559 70.3
17 12/1/2559 69.9
18 11/1/2559 69.6
19 10/1/2559 69.9
20 9/1/2559 70.1
21 8/1/2559 70.0
22 7/1/2559 69.8
23 6/1/2559 69.8
24 5/1/2559 69.5
25 4/1/2559 68.9
26 3/1/2559 68.6
27 2/1/2559 68.5
28 1/1/2559 69.7
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด