ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/5/2553 66.3
2 30/5/2553 66.1
3 29/5/2553 65.7
4 28/5/2553 67.0
5 27/5/2553 59.3
6 26/5/2553 65.6
7 25/5/2553 73.6
8 24/5/2553 63.1
9 23/5/2553 65.2
10 22/5/2553 58.6
11 21/5/2553 49.7
12 20/5/2553 50.5
13 19/5/2553 73.6
14 18/5/2553 71.8
15 17/5/2553 55.5
16 16/5/2553 57.6
17 15/5/2553 61.3
18 14/5/2553 63.4
19 13/5/2553 66.9
20 12/5/2553 65.0
21 11/5/2553 55.0
22 10/5/2553 56.0
23 9/5/2553 57.1
24 8/5/2553 56.9
25 7/5/2553 66.9
26 6/5/2553 65.0
27 5/5/2553 57.9
28 4/5/2553 55.3
29 3/5/2553 58.1
30 2/5/2553 62.3
31 1/5/2553 70.4
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด