ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2558 62.0
2 29/6/2558 61.4
3 28/6/2558 63.2
4 27/6/2558 63.1
5 26/6/2558 62.2
6 25/6/2558 62.6
7 24/6/2558 62.0
8 23/6/2558 62.6
9 22/6/2558 63.1
10 21/6/2558 63.6
11 20/6/2558 62.4
12 19/6/2558 62.2
13 18/6/2558 63.2
14 17/6/2558 63.8
15 16/6/2558 63.8
16 15/6/2558 63.3
17 14/6/2558 61.6
18 13/6/2558 64.1
19 12/6/2558 62.1
20 11/6/2558 62.4
21 10/6/2558 64.3
22 9/6/2558 65.3
23 8/6/2558 67.5
24 7/6/2558 65.1
25 6/6/2558 65.2
26 5/6/2558 65.0
27 4/6/2558 65.0
28 3/6/2558 63.5
29 2/6/2558 62.2
30 1/6/2558 60.6
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด