ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/5/2558 60.7
2 30/5/2558 61.2
3 29/5/2558 63.6
4 28/5/2558 63.4
5 27/5/2558 62.2
6 26/5/2558 61.9
7 25/5/2558 60.8
8 24/5/2558 61.4
9 23/5/2558 63.7
10 22/5/2558 63.3
11 21/5/2558 61.7
12 20/5/2558 61.4
13 19/5/2558 62.1
14 18/5/2558 60.8
15 17/5/2558 63.3
16 16/5/2558 63.1
17 15/5/2558 61.1
18 14/5/2558 62.4
19 13/5/2558 62.1
20 12/5/2558 61.1
21 11/5/2558 63.3
22 10/5/2558 64.3
23 9/5/2558 61.0
24 8/5/2558 60.6
25 7/5/2558 60.8
26 6/5/2558 62.9
27 5/5/2558 62.9
28 4/5/2558 62.1
29 3/5/2558 60.2
30 2/5/2558 61.1
31 1/5/2558 60.6
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด